Gegevensprivacydisclaimer

Als GROHE, waarderen wij uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze dienstverlening. De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites is voor ons van groot belang. Daarom informeren wij u hieronder graag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen.

A. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens binnen de context van deze website in overeenstemming met de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt benoemd in het impressum.

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via ''DataProtection@grohe.com''.

Met deze privacydisclaimer brengen we u op de hoogte van de mate waarin wij uw persoonsgegevens (hierna „gegevens”) verwerken.

B. Gegevensverwerking

We verwerken gegevens als onderdeel van de werking van onze website.

Tot deze verwerking behoort ook de doorgifte van gegevens.

De relevante gegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, ontvangers en doorgiften naar niet-EER-landen worden opgesomd in de volgende lijst:

a) Logbestand
We registreren uw bezoek aan onze websites. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: naam van de opgehaalde website, datum en tijdstip van het ophalen, tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time, toegangsstatus, hoeveelheid overgedragen gegevens, browsertype en -versie, het door u gebruikte besturingssysteem, de Referrer-URL (de eerder bezocht website), uw IP-adres en de aanvragende provider. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van de website te kunnen garanderen. We verwerken de gegevens op overeenkomstige wijze, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG. Het logbestand wordt na zeven dagen verwijderd, tenzij het nodig is om concrete schendingen van rechtsregels te verhelderen of te bewijzen, die binnen de bewaartermijn bekend zijn geworden.

b) Hosting
Bij hosting worden alle gegevens, die worden verwerkt in verband met de exploitatie van deze website, opgeslagen. Dit is nodig om de werking van de website mogelijk te maken. We verwerken de gegevens op overeenkomstige wijze, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG. Voor het aanbieden van onze online aanwezigheid, maken we gebruik van de diensten van webhosting-aanbieders, aan wie we bovengenoemde gegevens doorgeven.

c) Contact opnemen
Als u contact met ons opneemt, worden uw gegevens (naam en contactgegevens, indien u deze verstrekt) en uw bericht uitsluitend verwerkt om uw aanvraag te behandelen. We verwerken deze gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt b) of art. 6 lid 1 punt f) van de AVG om uw aanvraag te behandelen.

d) Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden over ons bedrijf en ons aanbod aan producten en diensten, bieden we u een nieuwsbrief aan. Door u in te schrijven op deze nieuwsbrief, verwerken we de gegevens die u invoert (naam, e-mailadres, uw gegevens in de velden „U bent een” en „Ik heb interesse in”).

Daarbij verkrijgen we van u de volgende toestemming:
“Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief van GROHE AG die aan mijn interesses zijn aangepast. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken, door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.“

Toezenden van de Nieuwsbrief na aanmelding vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1 a) AVG.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief vindt plaats volgens de zgn. dubbele opt-in procedure. Om misbruik te voorkomen, sturen wij u na uw aanmelding een e-mail, met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen. Om het aanmeldproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen aantonen, wordt uw aanvraag geregistreerd. Daaronder valt het opslaan van de tijdstippen van aanmelden en bevestiging, alsook uw IP-adres. Voor het verzenden van de Nieuwsbrief maken we gebruik van dienstverleners, aan wie we bovengenoemde gegevens doorgeven.

Voor details over de specifieke nieuwsbrief, zoals inhoud en frequentie, verwijzen wij u naar de respectievelijke registratiepagina.

e) Klantaccount
Als u een klantaccount aanmaakt, geeft u ons toestemming om uw gegevens (naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) en uw gebruikersgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) op te slaan. Hiermee kunnen we u als klant identificeren en kunt u uw bestellingen beheren.

Hierbij geeft u ons op de volgende manier uw toestemming:
„Ik wil graag een klantaccount aanmaken. Ik verzoek u om hiertoe mijn gegevens op te slaan. Ik kan mijn toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar 'smart.be@grohe.com'.”

Op de registratiepagina vindt u specifieke contactgegevens om uw rechten uit te oefenen, inclusief uw recht om uw toestemming in te trekken.
Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a) van de AVG.

f) Aankoop en het leveren van de producten
We verwerken de gegevens van uw bestelling om het aankoopcontract te verwerken. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt b) van de AVG.

We geven uw adresgegevens door aan het bedrijf dat met de levering is belast. Voor zover het nodig is voor het uitvoeren van het contract, geven we ook uw e-mailadres of telefoonnummer door aan het bedrijf dat met de levering is belast, zodat zij met u een leveringsdatum (Avis) kunnen afspreken.

Uw transactiegegevens (naam, besteldatum, betaalwijze, lever- en/of ontvangstdatum, bedrag, begunstigde en bank- of kredietkaartgegevens indien van toepassing) dragen wij over aan de betalingsprovider die uw betaling zal verwerken.

Verder kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om informatie alsmede klantenenquêtes en tevredenheidsonderzoeken naar u te sturen, om onze producten en diensten te verbeteren. Daaronder valt onder meer informatie over productverzorging, onze garantie en het onderhoud van onze producten. In deze gevallen verwerken wij de gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang zijn de klantgerichte verbetering en aanpassing van onze producten en diensten.

U kunt de toezending van dergelijke mededelingen en verzoeken per e-mail te allen tijde kosteloos stopzetten door in het kader van de uitoefening van uw rechten als betrokkene een bericht te sturen naar het in paragraaf D onder g) genoemde e-mailadres, of in bepaalde mededelingen op een daarin opgenomen afmeldknop te klikken, zonder dat hierdoor andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan.

g) Klantenservice
Wij bieden u via verschillende contactkanalen toegang tot onze klantenservice.

Als u via een contactformulier of per fax of telefoon contact opneemt met onze klantenservice, verwerken wij uw gegevens om u naar aanleiding van uw verzoek van dienst te zijn. Dit betreft in het algemeen gegevensverwerkingsdoeleinden zoals het bespreken van een probleem, het opstellen van een offerte, levering en facturatie, maar ook het reageren op verzoeken om support en reclamaties alsmede documentatie van onze supportdiensten.

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om via ons webformulier rechtstreeks een klantorder te plaatsen. De toepasselijke contractvoorwaarden zijn vastgelegd op de desbetreffende pagina.

De gegevens die wij nodig hebben om uw verzoek in behandeling te nemen, ontlenen wij aan onze onlineformulieren of worden door ons individueel bij u opgevraagd. De benodigde gegevens omvatten ten minste uw stamgegevens (naam, contactinformatie, adresinformatie), eventueel uw klantnummer of reeds aanwezige referentienummers en informatie over uw verzoek zoals de desbetreffende producten, foto's van gebreken of garantiebewijzen.

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging, onder vermelding van het referentienummer waaronder uw verzoek door ons wordt behandeld.

Zo nodig geven wij uw gegevens in overleg met u door aan partnerbedrijven die ter plaatse reparatie-, installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden voor u verrichten.

De verwerking van uw gegevens en eventueel het doorgeven van uw gegevens aan partnerbedrijven zijn gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6, lid 1, onder a) AVG of uw lastgeving op grond van artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

Verder kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om klantenenquêtes en tevredenheidsonderzoeken naar u te sturen, om ons serviceniveau te verbeteren en u regelmatig op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen en diensten die verband houden met de door u aangevraagde diensten. Daaronder valt onder meer informatie over productverzorging, onze garantie en het onderhoud van onze producten. In deze gevallen verwerken wij de gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang zijn verbetering en aanpassing van onze servicewerkzaamheden en onze klantenservice op basis van uw behoeftes.

Verder zullen wij u, indien u hiervoor toestemming geeft, tevens informeren over aanbiedingen en diensten van onze samenwerkingspartners en uw gegevens aan hen doorgeven, zodat onze samenwerkingspartners voor reclamedoeleinden rechtstreeks contact met u kunnen opnemen. Dit betreft zowel andere bedrijven uit de GROHE-groep als externe samenwerkingspartners (bijv. installateurs, servicepartners). In dit geval is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

U kunt de toezending van dergelijke mededelingen en verzoeken per e-mail te allen tijde kosteloos stopzetten door in het kader van de uitoefening van uw rechten als betrokkene een bericht te sturen naar het in paragraaf D onder g) genoemde e-mailadres, of in bepaalde mededelingen op een daarin opgenomen afmeldknop te klikken, zonder dat hierdoor andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan.

h) Beurzen, tentoonstellingen en de GROHE Truck Tour
We bieden u de mogelijkheid om bij ons informatie op te vragen over beurzen, tentoonstellingen en de GROHE Truck Tour. Die informatie kan, op uw aanvraag, digitaal, schriftelijk of in de vorm van een afspraak worden verstrekt. U kunt vrij kiezen uit de beschikbare informatie.

We verwerken uw gegevens om u de gevraagde informatie aan te bieden en om contact met u op te kunnen nemen voor verdere ondersteuning. Daarnaast gebruiken we uw gegevens ook voor statistische doeleinden, om resultaten te meten en om ons aanbod verder te verbeteren. Relevante gegevens worden door ons doorgegeven aan de dienstverlener die is belast met de levering van de goederen. In het geval van een persoonlijke afspraak, geven we de relevante gegevens door aan de voor u verantwoordelijke GROHE-vestiging. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Nadat u uw informatiewensen en/of communicatiekanalen heeft geselecteerd, krijgen wij de volgende toestemming:
“Ik wil van GROHE de geselecteerde informatie ontvangen via de aangegeven communicatiekanalen. Ik ga ermee akkoord dat GROHE mijn gegevens verwerkt voor het verstrekken van informatie, het maken van afspraken en voor statistische doeleinden en dat zij mijn gegevens binnen het GROHE-concern doorgeven aan de voor mij verantwoordelijke GROHE-vestiging, ter verdere ondersteuning. Ik kan mijn toestemming op elk gewenst moment intrekken per e-mail aan het e-mailadres dat op de beurs is gepubliceerd.“

Uw gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

i) Foto's en video-opnames
Het is mogelijk dat wij tijdens beurzen, tentoonstellingen, evenementen en de GROHE Truck Tour, waarvoor u niet officieel bent uitgenodigd, foto- en/of video-opnames maken, zonder dat wij u daar vooraf toestemming om hebben gevraagd. In plaats van die toestemming, informeren we u zo snel als we kunnen over het feit dat de opnames worden gemaakt. U heeft altijd de mogelijkheid, om bij de betreffende filmploeg bezwaar te maken dat u wordt gefilmd.

Totaalopnames, waarbij de weergave van het evenement en niet die van een persoon het onderwerp vormt, zijn hiervan uitgesloten.

GROHE gebruikt de op deze wijze verkregen documentatie om te kunnen communiceren in gedrukte media, via internet en/of sociale media, alsook voor interne trainings- en communicatiedoeleinden. We verwerken de gegevens op overeenkomstige wijze, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG.

j) Winacties en marketingcampagnes
Als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten organiseren we met onregelmatige tussenpozen kansspelen en marketingcampagnes (hierna te noemen: "acties").

Via web-formulieren vragen we u om persoonsgegevens, waarmee we de acties kunnen uitvoeren. Het is nodig dat u deze gegevens verstrekt, om aan de betreffende actie deel te kunnen nemen.

We verwerken de door u verstrekte gegevens om de betreffende actie uit te voeren. Daarbij verkrijgen we de volgende toestemming:
“Ik wil, op basis van de voorwaarden op de actiepagina, meedoen aan de actie van de organiserende GROHE-vestiging. Hiertoe stem ik in met de verwerking van de door mij verstrekte persoonsgegevens. Ik kan mijn toestemming, voor nu en de toekomst, op elk gewenst moment intrekken, door een bericht te sturen naar het voor de actie geldende e-mailadres.“

Deelname aan deze acties is vrijwillig. Door uw deelname stemt u in met deze gegevensverwerkingen.

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

Voor het uitvoeren van acties worden door ons andere dienstverleners ingeschakeld, die ons bij de afwikkeling van de actie ondersteunen. In dit verband geldt de onder B.a) tot en met B.m) vastgelegde informatie met betrekking tot gegevensverwerking. Verdere regelingen met betrekking tot specifieke acties zijn te vinden op onze actiepagina's.

Verdere actie-specifieke voorschriften kunt u vinden op de betreffende actiepagina's.

k) Websiteanalyse en Marketing
Voor bepaalde functies maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en aan andere providers kunnen worden overgedragen. Enkele van onze cookies worden onmiddellijk na het sluiten van uw browser verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven dan weer op uw apparaat staan, zodat uw browser deze kan herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies).

Optionele cookies die nodig zijn om bepaalde websitefuncties te kunnen aanbieden ('functionele cookies'), bijdragen aan het meten van de prestaties ('prestatiecookies') of worden gebruikt voor marketingdoeleinden ('cookies voor marketingdoeleinden') worden uitsluitend op basis van uw toestemming geplaatst conform artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U hebt via de functie 'Cookie-instellingen' in de voettekst van onze website te allen tijde de mogelijkheid uw cookieselectie aan te passen. Dit omvat tevens het intrekken van een eerder gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies voor de toekomst.

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, worden interne en externe cookies op uw apparaat geplaatst bij een bezoek aan de website. Externe cookies zijn cookies die worden beheerd en gecontroleerd door een derde partij (zoals Google of Facebook). Interne cookies worden door ons geplaatst en worden rechtstreeks door ons beheerd en uitgelezen. In bepaalde gevallen - die wij in deze paragraaf expliciet behandelen - geven wij de door interne cookies verzamelde gegevens (IP-adres en cookie-ID's) door aan derden.

U kunt alle op uw eindapparaat opgeslagen cookies wissen en de gangbare browsers zo instellen dat de opslag van cookies wordt verhinderd. In dit geval moet u uw instellingen mogelijkerwijs bij ieder bezoek aan deze website opnieuw aanpassen, en accepteren dat sommige functies niet goed werken.

We gebruiken cookies voor de volgende functies.

aa) Google Analytics
We gebruiken Google Analytics, een service van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google gebruikt ook bepaalde cookies. De gegevens die de cookies verzamelen over uw gebruik van deze website (zoals uw IP-adres) worden doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. We gebruiken de opgeslagen gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten van bezoekers voor webbeheerders samen te stellen en andere aan de website verwante services aan te bieden. Vanwege ons gerechtvaardigde belang verwerken we de op deze manier verkregen gegevens voor de optimale marketing van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "anonymizeIp ()". Hiermee worden IP-adressen ingekort alvorens ze worden verzonden naar een server in de Verenigde Staten. Op deze manier is er geen directe persoonlijke koppeling met de opgeslagen gegevens mogelijk. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS verzonden en daar ingekort.

U kunt zich met behulp van de add-on Google Analytics Opt-out op elk gewenst moment afmelden voor het verzamelen van gegevens.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Neem ook de volgende informatie over het gebruik van Google-gegevens binnen het Google Partner Network in acht:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Voor meer informatie op privacy gaat u naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

bb) New Relic
Op onze website gebruiken we de software New Relic. Hiermee kunnen we een analyse maken van de manier waarop u onze website gebruikt. De gegevens die de cookie verzamelt over uw gebruik van deze website (zoals uw IP-adres) worden verzonden naar een server van New Relic binnen de VS. Vanwege ons gerechtvaardigde belang verwerken we deze gegevens voor de optimale marketing van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

New Relic gebruikt de opgeslagen gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten van bezoekers voor webbeheerders samen te stellen en andere aan de website of internet verwante services aan te bieden.

Voor meer informatie over gegevensbescherming gaat u naar:
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) TikTok Pixel

Bij het bezoeken van deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Categorieën van de verwerkte data: Gegevens over het gebruik van de website en de registratie van klikken op afzonderlijke elementen.

Doel van de verwerking: Onderzoek naar gebruikersgedrag, analyse van het effect van online marketing door middel van metingen en selectie van online advertenties op andere platforms, welke automatisch worden geselecteerd door middel van real-time biedingen op basis van gebruikersgedrag.

De rechtsgrondslag voor de verwerking: Jouw toestemming volgens Art. 6 (1) a GDPR.

Er vindt een overdracht van gegevens plaats: aan de onafhankelijke gegevensbeheerder TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland ( https://www.tiktok.com). De rechtsgrondslag voor de overdracht van de gegevens aan TikTok Technology Limited is jouw toestemming volgens Art. 6 (1) a GDPR. Dit kan ook een overdracht van jouw persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie betekenen. De overdracht van gegevens is gebaseerd op jouw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) in overeenstemming met Art. 49 (1) (a) GDPR.

Voor mailcontact met de Data Protection Officer van TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO.

Voor de Data Privacy Policy van TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Duur van de verwerking: is variabel en eindigt wanneer het doel van de verwerking ophoudt.

dd) Privacy Policy for Product Reviews (Bazaarvoice)
Uw productbeoordeling wordt verwerkt door Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA.

Voor meer informatie over gegevensbescherming gaat u naar:
https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/

ee) Gebruik van Google reCAPTCHA
Om het commentaargedeelte en de formulieren op onze websites te beschermen tegen spam en misbruik, maken we gebruik van de externe service reCAPTCHA. Dit is een service van Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna „Google”). Met reCAPTCHA is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen input van mensen en geautomatiseerde software (of bots). Door deze service te gebruiken, worden de volgende gegevens verzonden naar de servers van Google in de VS:

• Referentie-URL

• IP-adres van de gebruiker

• Het inputgedrag van de gebruiker en muisbewegingen binnen het „reCAPTCHA”-gedeelte

• Google-account: als de gebruiker tegelijkertijd aangemeld is op zijn of haar Google-account, wordt dit herkend en gekoppeld

• Informatie over de gebruikte browser, venstergrootte, resolutie, plug-ins, taalinstellingen, datum

• Muis- en aanraakgebeurtenissen op de pagina

• Scripts en presentatie-instructies van de website

• Cookies

We verwerken de gegevens op basis van onze legitieme belangen met betrekking tot de veiligheid van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

Voor meer informatie over privacy gaat u naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

l) Integratie van externe inhoud
We gebruiken externe dynamische inhoud om de presentatie en het aanbod van onze website te optimaliseren. Als u de website bezoekt, wordt er automatisch via de API een verzoek verzonden naar de server van de respectievelijke inhoudprovider, waarbij bepaalde loggegevens (bijv. het IP-adres van de gebruikers) worden doorgestuurd. De dynamische inhoud wordt vervolgens doorgestuurd naar onze website en daar weergegeven.

We gebruiken externe inhoud voor de volgende functies:

aa) Google Maps
We gebruiken de kaartservice „Google Maps” op onze website om u een interactieve kaart te tonen. Wanneer de kaart in beeld is, worden er gegevens, waaronder uw IP-adres en locatie, doorgestuurd naar de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. We verwerken de gegevens op basis van onze legitieme belangen met betrekking tot de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

Voor meer informatie over privacy gaat u naar: no linktext assignedhttps://policies.google.com/privacy?hl=nl

bb) Facebook Visitor Tracker
We gebruiken de 'bezoekersactiepixels' van Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u gevestigd bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 , Ierland ('Facebook')) op onze website. Hierdoor kan gebruikersgedrag worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, d.w.z. we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet.

Wanneer de website wordt aangeroepen, wordt de pixel rechtstreeks door Facebook geïntegreerd en kan een cookie op uw apparaat worden opgeslagen. Als u zich vervolgens aanmeldt bij Facebook of al bent aangemeld bij Facebook, wordt uw websitebezoek genoteerd in uw profiel. De verzamelde gebruikersgegevens zijn anoniem voor ons en stellen ons dus niet in staat om een conclusie te trekken over de gebruikersidentiteit. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, daarom informeren wij u op basis van onze kennis van de situatie. Facebook kan deze informatie koppelen aan uw Facebook-account en deze ook gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook:
https://nl-be.facebook.com/about/privacy/

U kunt Facebook en zijn partners toestemming geven om advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Voor deze doeleinden kan eveneens een cookie op uw computer worden geplaatst. De rechtsgrond voor het gebruik van deze dienst is uw toestemming conform artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

cc) Partnerprogrammas
GROHE werkt samen met online retailers om u als klant online winkels aan te bieden waar u GROHE producten kunt kopen.

Dit zijn de retailers die worden weergegeven nadat u op de 'Koop nu' knop op een productpagina heeft geklikt. Als u op het logo van de online retailer klikt, wordt u doorgestuurd naar hun website.

Deze routering wordt gedaan door HATCH B.V. (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam, Nederland). Hatch plaatst vervolgens een trackingpixel op de aankoopbevestigingspagina bij de winkelier om de initiële lead bij GROHE te volgen tot aan de verkoop bij de winkelier. In dit kader worden anonieme gegevens op de website van de winkelier doorgestuurd naar de partner Hatch.

Voor meer informatie over het gebruik van trackingpixels in opdracht van de winkelier kunt u terecht in het privacygedeelte van de website van de betreffende winkelier. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk.

Verdere informatie over het gebruik van gegevens door Hatch is te vinden in zijn privacyverklaring: https://www.gethatch.com/en/privacy-policy/.

m) Internationale gegevensoverdracht
Voor zover gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 44 tot en met 49 AVG.

C. Duur van de gegevensopslag

We slaan persoonsgegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt, of nadat u uw toestemming heeft ingetrokken. In geval van wettelijke bewaarverplichtingen is het mogelijk dat de opslagperiode voor bepaalde gegevens, ongeacht de verwerkingsdoeleinden, maximaal 10 jaar bedraagt.

D. Uw rechten als betrokkene

a) Informatie
Op verzoek, ontvangt u op elk gewenst moment kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen.

Voor uw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor om bij een aanvraag extra informatie te vragen, waarmee uw identiteit kan worden bevestigd. Daarmee voorkomen we dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die wij verplicht zijn te beschermen. Is identificatie niet mogelijk, dan behouden we ons het recht voor om de aanvraag te weigeren.

b) Correctie, verwijdering, beperking van verwerking (blokkering), bezwaar
Bent u niet langer meer akkoord met de opslag van uw persoonsgegevens, of zijn deze niet meer correct, dan zullen wij er op passende wijze voor zorgen dat uw gegevens verwijderd of geblokkeerd worden, of (voor zover dit mogelijk is volgens de geldende rechtsregels) de nodige correcties aanbrengen. Hetzelfde geldt als we gegevens in de toekomst alleen nog op beperkende wijze willen verwerken.

c) Overdracht van gegevens
Op verzoek, stellen wij u uw gegevens ter beschikking in een gangbaar, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat, zodat u, als u dat wenst, de gegevens kunt doorgeven aan een andere verantwoordelijke partij.

d) Recht van bezwaar
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:
( https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/melding-van-gegevenslekken).

e) Recht op intrekking van toestemming met werking voor de toekomst
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken met werking voor de toekomst. Uw intrekking heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking tot aan het feitelijke moment van uw intrekking.

f) Beperking
Bovenstaande rechten gelden niet voor gegevens waarbij we het gegevenssubject niet kunnen identificeren, bijv. wanneer deze geanonimiseerd zijn voor analysedoeleinden. De rechten op informatie, wissen, blokkering, rectificatie of overdraagbaarheid naar een ander bedrijf zijn mogelijk mits u de nodige aanvullende informatie verstrekt, zodat we uw gegevens kunnen identificeren.

g) Uw rechten uitoefenen
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw rechten op informatie, rectificatie, blokkering, bezwaar, wissen of overdraagbaarheid naar een ander bedrijf, neemt u contact op met "dataprotection_be@grohe.com”.

E. Gegevensbeveiliging

Om de veiligheid van de gegevens die aan ons worden verstrekt te garanderen, gebruiken wij TLS-versleuteling met 128 bits. U kunt dit soort versleutelde verbinding herkennen aan het voorvoegsel „https://” in de link van de pagina, in de adresbalk van uw browser. Niet-versleutelde pagina's worden aangeduid met „http://”.

Alle gegevens die u verstrekt aan onze website, zoals verzoeken of aanmeldgegevens, kunnen dankzij de SSL-versleuteling niet worden gelezen door derden.

F. Wijziging van het privacybeleid

Om te garanderen dat onze richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming altijd voldoen aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk moment aanpassingen te maken. Dit geldt ook in het geval dat de informatie met betrekking tot gegevensbescherming moet worden aangepast vanwege nieuwe of gereviseerde aanbiedingen of services.

STAND: 07-2021