Gegevensprivacydisclaimer

Als GROHE, waarderen wij uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze dienstverlening. De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites is voor ons van groot belang. Daarom informeren wij u hieronder graag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen.

A. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens binnen de context van deze website in overeenstemming met de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt benoemd in het impressum.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DataProtection_BE@grohe.com.

Met deze privacydisclaimer brengen we u op de hoogte van de mate waarin wij uw persoonsgegevens (hierna „gegevens”) verwerken.

B. Gegevensverwerking

We verwerken gegevens als onderdeel van de werking van onze website. Tot deze verwerking behoort ook de doorgifte van gegevens.

Het zogenaamde EU-VS-privacyschild, een overeenkomst tussen de EU en de VS, omvat een adequaatheidsbesluit met betrekking tot de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten. Hierbij heeft de Europese Commissie gecertificeerd dat de garanties voor de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten op basis van het EU-VS-privacyschild voldoen aan de gegevensbeschermingsnormen binnen de EU. Voor zover we gegevens naar de VS verzenden, hebben we de deelname van onze dienstverleners aan het EU-VS-privacyschild geïdentificeerd.

De relevante gegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, ontvangers en doorgiften naar niet-EER-landen worden opgesomd in de volgende lijst:

a) Logbestand

We registreren uw bezoek aan onze websites. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: naam van de opgehaalde website, datum en tijdstip van het ophalen, tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time, toegangsstatus, hoeveelheid overgedragen gegevens, browsertype en -versie, het door u gebruikte besturingssysteem, de Referrer-URL (de eerder bezocht website), uw IP-adres en de aanvragende provider. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van de website te kunnen garanderen. We verwerken de gegevens op overeenkomstige wijze, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG. Het logbestand wordt na zeven dagen verwijderd, tenzij het nodig is om concrete schendingen van rechtsregels te verhelderen of te bewijzen, die binnen de bewaartermijn bekend zijn geworden.

b) Hosting

Bij hosting worden alle gegevens, die worden verwerkt in verband met de exploitatie van deze website, opgeslagen. Dit is nodig om de werking van de website mogelijk te maken. We verwerken de gegevens op overeenkomstige wijze, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG. Voor het aanbieden van onze online aanwezigheid, maken we gebruik van de diensten van webhosting-aanbieders, aan wie we bovengenoemde gegevens doorgeven.

c) Contact

Als u contact met ons opneemt, worden uw gegevens (naam en contactgegevens, indien u deze verstrekt) en uw bericht uitsluitend verwerkt om uw aanvraag te behandelen. We verwerken deze gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt b) of art. 6 lid 1 punt f) van de AVG om uw aanvraag te behandelen.

d) Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over ons bedrijf en ons aanbod aan producten en diensten, bieden we u een nieuwsbrief aan. Door u in te schrijven op deze nieuwsbrief, verwerken we de gegevens die u invoert (naam, e-mailadres, uw gegevens in de velden „U bent een” en „Ik heb interesse in”).

Daarbij verkrijgen we van u de volgende toestemming:

“Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief van GROHE AG die aan mijn interesses zijn aangepast. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken, door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.“

Toezenden van de Nieuwsbrief na aanmelding vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1 a) AVG.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief vindt plaats volgens de zgn. dubbele opt-in procedure. Om misbruik te voorkomen, sturen wij u na uw aanmelding een e-mail, met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen. Om het aanmeldproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen aantonen, wordt uw aanvraag geregistreerd. Daaronder valt het opslaan van de tijdstippen van aanmelden en bevestiging, alsook uw IP-adres. Voor het verzenden van de Nieuwsbrief maken we gebruik van dienstverleners, aan wie we bovengenoemde gegevens doorgeven.

Voor details over de specifieke nieuwsbrief, zoals inhoud en frequentie, verwijzen wij u naar de respectievelijke registratiepagina.

e) Klantaccount

Als u een klantaccount aanmaakt, geeft u ons toestemming om uw gegevens (naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) en uw gebruikersgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) op te slaan. Hiermee kunnen we u als klant identificeren en kunt u uw bestellingen beheren.

Hierbij geeft u ons op de volgende manier uw toestemming:

„Ik wil graag een klantaccount aanmaken. Ik verzoek u om hiertoe mijn gegevens op te slaan. Ik kan mijn toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar 'smart.be@grohe.com'.”

Op de registratiepagina vindt u specifieke contactgegevens om uw rechten uit te oefenen, inclusief uw recht om uw toestemming in te trekken.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a) van de AVG.

f) Aankoop en het leveren van de producten

We verwerken de gegevens van uw bestelling om het aankoopcontract te verwerken. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt b) van de AVG.

We geven uw adresgegevens door aan het bedrijf dat met de levering is belast. Voor zover het nodig is voor het uitvoeren van het contract, geven we ook uw e-mailadres of telefoonnummer door aan het bedrijf dat met de levering is belast, zodat zij met u een leveringsdatum (Avis) kunnen afspreken.

Uw transactiegegevens (naam, besteldatum, betaalwijze, lever- en/of ontvangstdatum, bedrag, begunstigde en bank- of kredietkaartgegevens indien van toepassing) dragen wij over aan de betalingsprovider die uw betaling zal verwerken.

g) Beurzen, tentoonstellingen en GROHE Truck Tour

We bieden u de mogelijkheid om bij ons informatie op te vragen over beurzen, tentoonstellingen en de GROHE Truck Tour. Die informatie kan, op uw aanvraag, digitaal, schriftelijk of in de vorm van een afspraak worden verstrekt. U kunt vrij kiezen uit de beschikbare informatie.

We verwerken uw gegevens om u de gevraagde informatie aan te bieden en om contact met u op te kunnen nemen voor verdere ondersteuning. Daarnaast gebruiken we uw gegevens ook voor statistische doeleinden, om resultaten te meten en om ons aanbod verder te verbeteren. Relevante gegevens worden door ons doorgegeven aan de dienstverlener die is belast met de levering van de goederen. In het geval van een persoonlijke afspraak, geven we de relevante gegevens door aan de voor u verantwoordelijke GROHE-vestiging. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Nadat u uw informatiewensen en/of communicatiekanalen heeft geselecteerd, krijgen wij de volgende toestemming:

“Ik wil van GROHE de geselecteerde informatie ontvangen via de aangegeven communicatiekanalen. Ik ga ermee akkoord dat GROHE mijn gegevens verwerkt voor het verstrekken van informatie, het maken van afspraken en voor statistische doeleinden en dat zij mijn gegevens binnen het GROHE-concern doorgeven aan de voor mij verantwoordelijke GROHE-vestiging, ter verdere ondersteuning. Ik kan mijn toestemming op elk gewenst moment intrekken per e-mail aan het e-mailadres dat op de beurs is gepubliceerd.“

Uw gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

h) Foto- en video-opnames

Het is mogelijk dat wij tijdens beurzen, tentoonstellingen, evenementen en de GROHE Truck Tour, waarvoor u niet officieel bent uitgenodigd, foto- en/of video-opnames maken, zonder dat wij u daar vooraf toestemming om hebben gevraagd. In plaats van die toestemming, informeren we u zo snel als we kunnen over het feit dat de opnames worden gemaakt. U heeft altijd de mogelijkheid, om bij de betreffende filmploeg bezwaar te maken dat u wordt gefilmd.

Totaalopnames, waarbij de weergave van het evenement en niet die van een persoon het onderwerp vormt, zijn hiervan uitgesloten.

GROHE gebruikt de op deze wijze verkregen documentatie om te kunnen communiceren in gedrukte media, via internet en/of sociale media, alsook voor interne trainings- en communicatiedoeleinden. We verwerken de gegevens op overeenkomstige wijze, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG.

i) Promotionele kansspelen en marketingcampagnes

Als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten organiseren we met onregelmatige tussenpozen kansspelen en marketingcampagnes (hierna te noemen: "acties").

Via web-formulieren vragen we u om persoonsgegevens, waarmee we de acties kunnen uitvoeren. Het is nodig dat u deze gegevens verstrekt, om aan de betreffende actie deel te kunnen nemen.

We verwerken de door u verstrekte gegevens om de betreffende actie uit te voeren. Daarbij verkrijgen we de volgende toestemming:

“Ik wil, op basis van de voorwaarden op de actiepagina, meedoen aan de actie van de organiserende GROHE-vestiging. Hiertoe stem ik in met de verwerking van de door mij verstrekte persoonsgegevens. Ik kan mijn toestemming, voor nu en de toekomst, op elk gewenst moment intrekken, door een bericht te sturen naar het voor de actie geldende e-mailadres.“

Deelname aan deze acties is vrijwillig. Door uw deelname stemt u in met deze gegevensverwerkingen.

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

Voor het uitvoeren van acties maken we gebruik van diverse dienstverleners, die ons ondersteunen bij het afhandelen van de acties. Hierbij is de onder B. a) tot en met B. f) vermelde informatie over gegevensverwerking van toepassing.

Verdere actie-specifieke voorschriften kunt u vinden op de betreffende actiepagina's.

j) Websiteanalyse en Marketing

Voor bepaalde functies maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en aan andere providers kunnen worden overgedragen. Enkele van onze cookies worden onmiddellijk na het sluiten van uw browser verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven dan weer op uw apparaat staan, zodat uw browser deze kan herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies).

U kunt alle cookies op uw apparaat verwijderen en de meeste browsers ook instellen zodat deze geen cookies opslaan. In dit geval is het mogelijk dat u bij elk bezoek aan deze website uw instellingen moet aanpassen en dat bepaalde functies niet correct werken.

We gebruiken cookies voor de volgende functies.

aa) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een service van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google gebruikt ook bepaalde cookies. De gegevens die de cookies verzamelen over uw gebruik van deze website (zoals uw IP-adres) worden doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. We gebruiken de opgeslagen gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten van bezoekers voor webbeheerders samen te stellen en andere aan de website verwante services aan te bieden. Vanwege ons gerechtvaardigde belang verwerken we de op deze manier verkregen gegevens voor de optimale marketing van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "anonymizeIp ()". Hiermee worden IP-adressen ingekort alvorens ze worden verzonden naar een server in de Verenigde Staten. Op deze manier is er geen directe persoonlijke koppeling met de opgeslagen gegevens mogelijk. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS verzonden en daar ingekort.

U kunt zich met behulp van de add-on Google Analytics Opt-out op elk gewenst moment afmelden voor het verzamelen van gegevens.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Neem ook de volgende informatie over het gebruik van Google-gegevens binnen het Google Partner Network in acht:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Voor meer informatie op privacy gaat u naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

bb) New Relic

Op onze website gebruiken we de software New Relic. Hiermee kunnen we een analyse maken van de manier waarop u onze website gebruikt. De gegevens die de cookie verzamelt over uw gebruik van deze website (zoals uw IP-adres) worden verzonden naar een server van New Relic binnen de VS. Vanwege ons gerechtvaardigde belang verwerken we deze gegevens voor de optimale marketing van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

New Relic gebruikt de opgeslagen gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten van bezoekers voor webbeheerders samen te stellen en andere aan de website of internet verwante services aan te bieden.

NewRelic is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active

Voor meer informatie over gegevensbescherming gaat u naar:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

k) Gebruik van Google reCAPTCHA

Om het commentaargedeelte en de formulieren op onze websites te beschermen tegen spam en misbruik, maken we gebruik van de externe service reCAPTCHA. Dit is een service van Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna „Google”). Met reCAPTCHA is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen input van mensen en geautomatiseerde software (of bots). Door deze service te gebruiken, worden de volgende gegevens verzonden naar de servers van Google in de VS:

• Referentie-URL

• IP-adres van de gebruiker

• Het inputgedrag van de gebruiker en muisbewegingen binnen het „reCAPTCHA”-gedeelte

• Google-account: als de gebruiker tegelijkertijd aangemeld is op zijn of haar Google-account, wordt dit herkend en gekoppeld

• Informatie over de gebruikte browser, venstergrootte, resolutie, plug-ins, taalinstellingen, datum

• Muis- en aanraakgebeurtenissen op de pagina

• Scripts en presentatie-instructies van de website

• Cookies

We verwerken de gegevens op basis van onze legitieme belangen met betrekking tot de veiligheid van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Voor meer informatie over privacy gaat u naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

l) Integratie van externe inhoud

We gebruiken externe dynamische inhoud om de presentatie en het aanbod van onze website te optimaliseren. Als u de website bezoekt, wordt er automatisch via de API een verzoek verzonden naar de server van de respectievelijke inhoudprovider, waarbij bepaalde loggegevens (bijv. het IP-adres van de gebruikers) worden doorgestuurd. De dynamische inhoud wordt vervolgens doorgestuurd naar onze website en daar weergegeven.

We gebruiken externe inhoud voor de volgende functies:

aa) Google Maps

We gebruiken de kaartservice „Google Maps” op onze website om u een interactieve kaart te tonen. Wanneer de kaart in beeld is, worden er gegevens, waaronder uw IP-adres en locatie, doorgestuurd naar de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. We verwerken de gegevens op basis van onze legitieme belangen met betrekking tot de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Voor meer informatie over privacy gaat u naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

bb) Facebook Visitor Tracker

We gebruiken de 'bezoekersactiepixels' van Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u gevestigd bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 , Ierland ('Facebook')) op onze website. Hierdoor kan gebruikersgedrag worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, d.w.z. we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet.

Wanneer de website wordt aangeroepen, wordt de pixel rechtstreeks door Facebook geïntegreerd en kan een cookie op uw apparaat worden opgeslagen. Als u zich vervolgens aanmeldt bij Facebook of al bent aangemeld bij Facebook, wordt uw websitebezoek genoteerd in uw profiel. De verzamelde gebruikersgegevens zijn anoniem voor ons en stellen ons dus niet in staat om een conclusie te trekken over de gebruikersidentiteit. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, daarom informeren wij u op basis van onze kennis van de situatie. Facebook kan deze informatie koppelen aan uw Facebook-account en deze ook gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook:

https://nl-be.facebook.com/about/privacy/

U kunt Facebook en zijn partners toestaan advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is art. 6 para. 1 zin 1 f) AVG. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens per Facebook-pixel of tegen het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van Facebook-advertenties door contact op te nemen met het volgende adres:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

C. Duur van de gegevensopslag

We slaan persoonsgegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt, of nadat u uw toestemming heeft ingetrokken. In geval van wettelijke bewaarverplichtingen is het mogelijk dat de opslagperiode voor bepaalde gegevens, ongeacht de verwerkingsdoeleinden, maximaal 10 jaar bedraagt.

D. Uw rechten als betrokkene

a) Informatie

Op verzoek, ontvangt u op elk gewenst moment kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen.

Voor uw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor om bij een aanvraag extra informatie te vragen, waarmee uw identiteit kan worden bevestigd. Daarmee voorkomen we dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die wij verplicht zijn te beschermen. Is identificatie niet mogelijk, dan behouden we ons het recht voor om de aanvraag te weigeren.

b) Correctie, verwijdering, beperking van verwerking (blokkering), bezwaar

Bent u niet langer meer akkoord met de opslag van uw persoonsgegevens, of zijn deze niet meer correct, dan zullen wij er op passende wijze voor zorgen dat uw gegevens verwijderd of geblokkeerd worden, of (voor zover dit mogelijk is volgens de geldende rechtsregels) de nodige correcties aanbrengen. Hetzelfde geldt als we gegevens in de toekomst alleen nog op beperkende wijze willen verwerken.

c) Overdracht van gegevens

Op verzoek, stellen wij u uw gegevens ter beschikking in een gangbaar, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat, zodat u, als u dat wenst, de gegevens kunt doorgeven aan een andere verantwoordelijke partij.

d) Recht van bezwaar

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

( https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/melding-van-gegevenslekken ).

e) Recht op intrekking van toestemming met werking voor de toekomst

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken met werking voor de toekomst. Uw intrekking heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking tot aan het feitelijke moment van uw intrekking.

f) Beperking

Bovenstaande rechten gelden niet voor gegevens waarbij we het gegevenssubject niet kunnen identificeren, bijv. wanneer deze geanonimiseerd zijn voor analysedoeleinden. De rechten op informatie, wissen, blokkering, rectificatie of overdraagbaarheid naar een ander bedrijf zijn mogelijk mits u de nodige aanvullende informatie verstrekt, zodat we uw gegevens kunnen identificeren.

g) Uw rechten uitoefenen

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw rechten op informatie, rectificatie, blokkering, bezwaar, wissen of overdraagbaarheid naar een ander bedrijf, neemt u contact op met "DataProtection_be@grohe.com”.

E. Gegevensbeveiliging

Om de veiligheid van de gegevens die aan ons worden verstrekt te garanderen, gebruiken wij TLS-versleuteling met 128 bits. U kunt dit soort versleutelde verbinding herkennen aan het voorvoegsel „https://” in de link van de pagina, in de adresbalk van uw browser. Niet-versleutelde pagina's worden aangeduid met „http://”.

Alle gegevens die u verstrekt aan onze website, zoals verzoeken of aanmeldgegevens, kunnen dankzij de SSL-versleuteling niet worden gelezen door derden.

F. Wijziging van het privacybeleid

Om te garanderen dat onze richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming altijd voldoen aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk moment aanpassingen te maken. Dit geldt ook in het geval dat de informatie met betrekking tot gegevensbescherming moet worden aangepast vanwege nieuwe of gereviseerde aanbiedingen of services.