Zie hoe je eenvoudig een WC-element installeert

Volg de stapsgewijze installatie-instructie om jouw nieuwe GROHE product eenvoudig te installeren.

VOORBEREIDING

Sluit de watertoevoer

1 - Sluit de watertoevoer af voordat je je oude toilet verwijdert.

onderdelen en
gereedschap

2 - Zorg dat je de onderdelen en het gereedschap bij de hand hebt.

HET WC-ELEMENT PLAATSEN

Monteer de verticale
staanders

1 - Monteer de verticale staanders en horizontale liggers aan het frame en schroef deze aan elkaar vast.

Schuif de
reservoirhouders

2 - Schuif de reservoirhouders aan de zijkant van het reservoir, zorg dat deze goed vast zitten.

Monteer de spoelpijp

3 - Monteer de reservoir spoelpijp aan de onderzijde van het reservoir.

Monteer het reservoir

4 - Monteer het reservoir in het frame. Klik eerst de spoelpijp aan het frame en druk vervolgens het reservoir in het frame.

Schroef de
reservoirhouders vast

5 - Schroef de reservoirhouders vast aan het frame. Gebruik hiervoor een 10 mm dopsleutel met ratel.

Monteer de montagevoet

6 - Monteer de montagevoet op het onderstel van het frame.

Monteer de pijpklem

7 - Monteer de pijpklem aan het frame.

Aftekenen en plaatsen van het WC-element

Trek een verticale lijn

1 - Trek m.b.v. een waterpas een verticale lijn op de muur, uitgelijnd op het midden van de afvoer. Bij een standaard toilethoogte van 40 cm vanaf de vloer trek je een horizontale lijn A op 1 meter hoogte en een horizontale lijn B op 1,08 meter hoogte. Pas de hoogte van A en B aan indien je het toilet hoger wilt laten hangen.

Teken de boorgaten

2 - Teken de boorgaten voor de wandbevestigingsbeugels af op lijn B; vanuit het midden 235 mm naar links en naar rechts.

klik de afvoerbocht

3 - Klik de 90º afvoerbocht in de pijpklem.

Plaats het WC-element

4 - Plaats het WC-element tegen de muur. Sluit de afvoerbocht aan op het riool (afhankelijk van je installatie; horizontaal of verticaal). Indien nodig kan je de rioolaansluiting aanpassen door gebruik te maken van PVC afvoermaterialen.

Stel de afstand in

5 - Stel de afstand in tussen de muur en het WC-element, deze dient minimaal 230 mm te zijn. Markeer vervolgens de boorgaten voor de vloerbevestiging.

INSTELLEN EN AANPASSEN VAN HET WC-ELEMENT

vet de afvoer in

1 - Vet de afvoer verloopmof 90-110 mm goed in, zodat de 90ºC afvoerbocht er gemakkelijk kan worden in geschoven. Indien de afvoer verloopmof 90-110 mm op de PVC rioolafvoer wordt verlijmd, gebruik lijm die geschikt is voor beide materialen. Positioneer de afvoerpijp op een middellijnhoogte van 230 mm. Dit geldt voor een standaard toilethoogte van 40 cm van de vloer. Pas de hoogte aan wanneer het toilet hoger hangt. Plaats het WC-element en controleer of de markeringen/aansluitingen nog overeenkomen en pas deze zonodig aan.

Boor de gaten in de muur

2 - Boor de gaten in de muur met een 10 mm boor en steek een plug in ieder gat.

Boor de gaten in de vloer

3 - Boor de gaten in de vloer met een 12 mm boor en steek een plug in ieder gat.

Stel het frame in

4 - Stel het frame in op een hoogte door deze uit te lijnen met lijn A.

Schroef de stelpoten vast

5 - Schroef de stelpoten vast aan de vloer met een 13 mm steeksleutel. Controleer of het WC-element waterpas is.

Stel het WC-element
waterpas

6 - Stel het WC-element waterpas door het boutje van één van de stelpoten los te draaien, waterpas te stellen en vervolgens weer het boutje vast te draaien. Gebruik hiervoor een 13 mm steeksleutel. Zorg dat het boutje van de andere stelpoot goed vast zit.

Monteer de wandhouder

7 - Montage van de wandhouder aan de bovenzijde van het WC-element.

Moeren vastdraaien

8 - Draai op het draadeinde een moer, twee ringen en nog een moer.

Plaats de wandhouder

9 - Schuif de wandhouder over de grove draad van het draadeinde, met de sluitclips in geopende stand. Schroef de wandhouder vast aan de muur. Gebruik hiervoor een 13 mm steeksleutel.

Stel het wc-element
waterpas

10 - Stel het WC-element verticaal waterpas. Gebruik hiervoor een waterpas en de verstelmogelijkheden van het draadeinde. Gebruik een 13 mm steeksleutel om de moeren vast te draaien. Zet het draadeinde vast in de wandhouder d.m.v. de metalen sluitclip in te drukken en borg dit door een plastic borg clip over het grove deel van het draadeinde te schuiven.

Monteer de clip

11 - Monteer de clip om de 90º afvoerbocht maak deze vast aan de pijpklem.

INSTALLEREN VAN HET SPOELMECHANISME

transportbeugel

1 - Trek de rode transportbeugel uit het reservoir.

Verwijder het
afdekkapje

2 - Verwijder het afdekkapje m.b.v. de wateraansluiting.

Sluit de hoekstopkraan aan

3 - Sluit de hoekstopkraan aan. Gebruik hiervoor een 22 mm steeksleutel en een waterpomptang. De draad van de hoekstopkraan is reeds voorzien van een waterafdichting. Je hebt geen extra waterafdichting meer nodig.

let op de uitloop

4 - Zorg dat de uitloop van de hoekstopkraan naar rechts wijst.

aansluiten op stopkraan

5 - Sluit de flexibele waterslang aan op de stopkraan.

Controleer de
hoekstopkraan

6 - Zorg dat de hoekstopkraan gesloten is en zet de installatie op waterdruk; controleer of de aansluiting van de hoekstopkraan lekvrij is.

Spoel het leidingwerk

7 - Neem een emmer, richt de flexibele slang in de emmer en vul de emmer. Je spoelt hiermee het leidingwerk en voorkomt dat mogelijke verontreinigingen zoals braamresten of zand in je reservoir terecht komen.

sluit de waterslang aan

8 - Sluit de flexibele waterslang aan op je vlotterkraan.

Plaats de
nspectieschacht

9 - Plaats de inspectieschacht volgens de bediening van je bedieningsplaat (horizontaal of verticaal).

Benodigde onderdelen

Maak uitsparingen

1 - Maak in de voorzetwand uitsparingen voor de inspeciteschacht, afvoer, spoelpijp en draadeinden.

Schroef de draadeinden

2 - Schroef de draadeinden met de kartonnenhuls in het WC-element.

Afdoppen

3 - Dop de spoelpijp en de afvoer af met de ruwbouw deksels.

monteer de panelen

4 - Monteer de zij- en boven panelen.

INSTALLATIE VAN HET TOILET

Plaats het spoelpijp
manchet

1 - Plaats het spoelpijp manchet over de spoelpijp en druk deze aan tot de opstaande rand.

Markeer de rand van het toilet

2 - Druk de spoelpijp in het toilet en markeer op de spoelpijp de rand van het toilet. Doe hetzelfde met de afvoerpijp.

Markeer de tegelrand

3 - Druk de spoelpijp in het WC-element en markeer op de spoelpijp de tegelrand. Doe hetzelfde met de afvoerpijp.

Meet de afstand

4 - Meet de afstand tussen beide markeringen op de spoelpijp, kort de spoelpijp in met deze afstand + 5 mm extra. Doe hetzelfde met de afvoerpijp.

Vijl

5 - Braam de spoelpijp en de afvoerpijp af met een vijl.

Druk de spoelpijp en de afvoerpijp

6 - Druk de spoelpijp en de afvoerpijp in het WC-element zo ver als mogelijk.

schroef de draadeinden

7 - Schroef de twee draadeinden in het WC-element en laat ze 6 cm vanaf de tegelrand uitsteken.

Smeer de rubbers in

8 - Smeer de rubbers van het spoelpijp manchet en de afvoerpijp in met water vermengd met zeep. Houd het toilet voor het WC-element op de juiste hoogte en druk het toilet stevig tegen het WC-element aan tot aan het tegelwerk.

Plaats de centreerhuis en - ring

9 - Schuif de centreerhuls en de centreerring over het draadeinde en zet het toilet vast met een moer. Gebruik hiervoor een 18 mm steeksleutel. Niet te vast aandraaien!

Waterpas

10 - Zorg dat het toilet waterpas is. Je kan het toilet waterpas stellen door de centreerhuls te verdraaien. Plaats het witte afdekkapje over de moer.

INSTALLEREN VAN DE BEDIENINGSPLAAT

Snij het overtollige af

1 - Snij voorzichting het uitstekende deel van de inspectieschacht weg.

Zet de hoekstopkraan open

2 - Zet de hoekstopkraan open.

Monteer het
montageframe

3 - Monteer het montageframe met de twee plastic veren naar beneden gericht en schroef deze vast met twee schroeven.

monteer de luchtklep

4 - Monteer op de achterzijde van de bedieningsplaat de luchtklep door deze er op te draaien. Sluit het luchtslangetje aan op de luchtklep.

monteer de
bedieningsplaat

5 - Om de bedieningsplaat te monteren, hou deze aan de onderzijde tegen de twee plastic veren aan, lift de bedieningsplaat omhoog en druk de plaat over het montageframe.

VULLEN MET WATER EN DE AFWERKING

alles werkt?

1 - Spoel het toilet door om er zeker van te zijn dat alles goed werkt.

Kit het toilet af

2 - Gebruik een siliconekit om het toilet rondom af te kitten.

Plaats de
bevestigingshouder

3 - Plaats de bevestigingshouder in de twee gaten van het toilet en schroef deze vast.

Plaats het afdekkapje

4 - Druk het verchroomde afdekkapje over de bevestigingshouder.

klik de toiletzitting vast

5 - Plaats de toiletzitting in de bevestigingshouder en klik deze vast.

Gefeliciteerd, je bent klaar met het installeren van je nieuwe GROHE WC-element. Bekijk onze andere installatievideo’s en ontdek alle GROHE producten op grohe.be.

Terug naar het overzicht