SMART voorwaarden van lidmaatschap en gebruik

1. Gebruik en inhoud.

Het gebruik van de mobiele toepassing "SMART Reader" (hierna "APP" genoemd) geleverd door GROHE A.G. of aan haar gelieerde ondernemingen ("GROHE") en haar web portaal www.grohesmart.com (hierna "portaal" genoemd) is uitsluitend toegestaan onder de volgende gebruiksvoorwaarden.

2. Technische voorschriften en beschikbaarheid

Voor de technische termen en voorwaarden voor het gebruik van de APP, zie de aparte gebruiksvoorwaarden in de respectievelijke downloadgebieden.

GROHE doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de APP en portaal en de informatie altijd beschikbaar en volledig zijn. De gebruiker ziet af van juridische claims in geval van niet-beschikbaarheid.

GROHE is niet aansprakelijk voor gebreken en tekortkomingen in de informatie, software of gegevens, en specifiek voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid daarvan, met betrekking tot kostenloos verstrekte informatie, software en gegevens.

3. Registratie en gebruik van diensten

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de APP en het portaal moet het bedrijf zich registreren bij SMART.

Registratie voor een bedrijf kan worden gedaan door ieder juridisch of natuurlijk volwassen persoon die de eigenaar is van één of meer installatieondernemingen of hiervan toestemming heeft gekregen. Andere medewerkers van het bedrijf (leden) mogen zich ook registreren en punten sparen voor de SMART account van het geregistreerde bedrijf. De SMART punten zijn eigendom van het geregistreerde bedrijf.

Er wordt hierbij geen wettelijk recht voor registratie of gebruik van de APP en portaal geïmpliceerd. GROHE behoudt zich het recht voor om de registratie van toegang tot SMART van een bedrijf of van een medewerker van een bedrijf dat deelneemt aan het SMART spaarprogramma te weigeren.

Registratie vereist invoer via de portaalsite van alle vereiste gegevens in het portaal. Dit omvat je voor- en achternaam, evenals informatie over het bedrijf waar je werknemer bent als installateur of waarvoor je je als eigenaar wenst te registreren. Na registratie zal je SMART account worden gekoppeld aan het account van je bedrijf. Je dient alleen nauwkeurige informatie over jezelf en je bedrijf op te geven. Voor het gebruik van de APP mag je niet meer dan één account instellen.

In geval de verificatie van login gegevens mislukt en/of onjuiste informatie of gegevens zijn ingevoerd bij de registratie en/of in geval van vermoed of schijnbaar misbruik van de APP of portaal en/of in geval van schade aan of aantasting van de prestaties van de APP of portaal en/of in geval van ernstige schending van deze gebruiksvoorwaarden behoudt GROHE zich het recht voor om je account te blokkeren of te verwijderen.

4. SMART Punten

Bepaalde GROHE producten hebben een "UPI conversiecode" aan de bovenkant van de verpakking. Als je een GROHE product zoals hierboven beschreven hebt gekocht, kan je deze code invoeren in de APP. Elke keer dat je een UPI code invoert, worden de SMART punten bijgeschreven op je account. Deze SMART punten kunnen worden ingeruild voor cadeaus op het portaal.

UPI codes kunnen al dan niet aanwezig zijn op een GROHE product. Elke code kan slecht éénmalig ingevoerd worden. Als de code al is ingevoerd, geldt geen wettelijk recht om deze naar SMART

punten te converteren.

SMART punten zijn geldig voor het jaar waarin zij worden opgebouwd en gedurende 1 jaar daarna en vervallen automatisch na die tijd.

In geval van misbruik van het GROHE SMART programma, in het bijzonder voor het inruilen van een UPI code zonder de aanschaf van het product, behoudt GROHE zich het recht voor om de SMART punten te verwijderen en je account te blokkeren of te verwijderen.

De artikelen die je kan verkrijgen tegen inwisseling van SMART punten worden specifiek op het portaal vermeld. Een SMART punt heeft een vergelijkbare waarde in deze uitwisseling van € 0,10. Indien het cadeau is uitgeleverd heeft GROHE geen verplichting tot het inwisselen van punten. SMART punten worden afgetrokken van je SMART account. GROHE gaat ervan uit dat er geen garantie of aansprakelijkheid is voor de cadeaus uit hoofde van het van GROHE SMART programma.

SMART punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

5. Prijsverlotingen

Op basis van bepaalde ingewisselde UPI-codes doet GROHE extra prijsverlotingen. De prijsverloting vindt plaats op initiatief van GROHE. Het vindt plaats met regelmatige of onregelmatige tussenpozen en zal niet van tevoren worden aangekondigd. GROHE heeft het recht om de prijsverloting op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te staken.

Winnaars zullen per e-mail en via de APP over prijzen worden ingelicht. Namen van winnaars zullen niet worden gepubliceerd. Nadat de prijzen aan de winnaars zijn toegekend heeft GROHE geen verdere verplichting. Prijzen zijn voor persoonlijk, niet voor je bedrijf. GROHE aanvaardt geen garantie of aansprakelijkheid voor prijzen die in de verloting zijn toegekend.

6. Belastingen, vergoedingen, en andere inhouding

Elk vorm van belastingen, vergoedingen en andere inhoudingen in verband met het inwisselen, gebruiken en aanvaarden van cadeaus en prijzen als onderdeel van dit programma vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

7. Beëindiging van het SMART programma

GROHE behoudt zich verder het recht voor om de registratie van productaankopen via de APP en portaal op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen. Deelnemers zullen van een dergelijke beëindiging via e-mail of op een andere manier, bijvoorbeeld in de tekst op het internetportaal op de hoogte worden gesteld. Vanaf dat moment zullen deelnemers niet langer SMART punten kunnen registreren en dus niet langer kunnen sparen voor aanvullende of nieuwe SMART punten die kunnen worden ingewisseld. De tot op dat moment geregistreerde SMART punten blijven gehandhaafd en kunnen worden ingewisseld voor cadeaus. GROHE is niet aansprakelijk voor enige claims voor schade die voortvloeit uit de beëindiging van het SMART programma.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (b.v. auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten) met betrekking tot inhoud, gegevens, geüploade en eventuele andere elementen blijven het exclusieve eigendom van GROHE of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht. Alle inhoud is uitsluitend bedoeld voor de persoonlijke informatie van de gebruiker. Enig ander gebruik, in bepaalde met name reproductie, distributie van afbeeldingen en tekst, of het publiekelijk beschikbaar stellen van teksten en beelden is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van GROHE.

GROHE verleent het niet-exclusieve en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de verstrekte informatie, de software en de documentatie op de APP en portaal, mits dat het gebruik voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik is verboden.

Informatie verkregen door de toegang tot de APP en portaal is voor persoonlijk gebruik en informatiedoeleinden.

Gegevens ontsloten door query’s mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor het creëren van een eigen database in enig mediaformaat, bijvoorbeeld ten behoeve van commerciële gegevensverwerking of uitwisseling van informatie en/of enig ander commercieel gebruik.

Het koppelen, de integratie, of het combineren van de APP of portaal of afzonderlijke elementen daarvan met andere software of databases of meta-databases is verboden.

9. Geen garantie voor de juistheid en volledigheid

GROHE biedt geen garantie betreffende de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere inhoud van de APP en portaal of zijn geschiktheid voor specifieke toepassingen.

GROHE behoudt zich het recht voor om de informatie in de APP en portaal en de aangeboden cadeaus op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of aan te passen. Bovendien kunnen er specificaties of algemene beschrijvingen van technische eigenschappen opgenomen zijn, die in sommige gevallen niet beschikbaar kunnen zijn.

10. Aansprakelijkheid

(1) In het geval van schade voor leven, lichaam of gezondheid, veroorzaakt door een nalatige schending van verplichting door GROHE of door een opzettelijke of nalatige schending van de verplichting door een wettelijke vertegenwoordiger of een gecontracteerde agent, is GROHE aansprakelijk zonder beperking.

(2) In alle andere gevallen wordt de GROHE aansprakelijkheid beperkt tot incidenten van kwaadaardige opzet en grove nalatigheid. Hetzelfde geldt voor haar vertegenwoordigers en gecontracteerde agenten. In het geval van lichte nalatigheid wordt de aansprakelijkheid van GROHE beperkt tot schending van enige verplichting van bijzonder belang bij het bereiken van de toepassing van de overeenkomst. Hieronder wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot de schade die redelijkerwijze kan worden voorzien en te verwachten zijn onder deze overeenkomst.

(3) De aansprakelijkheid in overeenstemming met de German Product Liability Act blijft hierbij onverlet (§ 14 ProdHG).

(4) GROHE is niet aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld, verlies van data, opgelopen tijdens het gebruik van deze toepassing

11. Privacybescherming

Je persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres) zullen alleen door GROHE worden gebruikt met inachtneming van de toepasselijke wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonlijke gebruikersgegevens zijn door GROHE slechts opgeslagen voor zover als nodig om te voldoen aan het doel, bepaald in deze overeenkomst. Verzamelde gegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden.

Door in te stemmen met deze voorwaarden, geef je toestemming dat je gebruik van de APP en portaal in een gebruikersprofiel worden opgeslagen en geanalyseerd.

Door in te stemmen met deze voorwaarden, geef je toestemming dat je persoonlijke gegevens door GROHE worden gebruikt voor nieuwsbrieven en persoonlijke commerciële berichten naar jezelf of je bedrijf te sturen. Door je te registreren, bevestig je dat je gemachtigd bent om commerciële boodschappen voor je bedrijf te ontvangen. De verklaring van toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief kan op elk gewenst moment worden ingetrokken, effectief vanaf dat moment. Een speciale link vind je in iedere nieuwsbrief zodat je je toestemming te allen tijde kunt intrekken.

De gebruiker heeft recht op gratis informatie over persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door GROHE en behoudt zich het recht voor om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen.

In het geval waar je toestemming gegeven hebt om je gegevens op te slaan of te verwerken, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, effectief vanaf dat moment.

Je kan op elk moment verzoeken je registratie te laten vervallen. In een dergelijk geval zal GROHE alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijke gegevens, zodra ze niet langer nodig zijn, verwijderen.

12. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden bepaald door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Duitsland. Toepassing van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods wordt expliciet uitgesloten.

Help & contact

Heb je vragen of suggesties in verband met GROHE SMART? Neem dan contact op met ons GROHE SMART service-team:

Tel: 02-5880263
Fax: 02-5880264
Mail: smart.be@grohe.com

GROHE SMART
Postbus 56 13
33356 Rheda-Wiedenbrück
Duitsland