GROHE Garantievoorwaarden

GROHE fabrieksgarantie 2 jaar plus

De ontwerpen van GROHE producten zijn vooruitstrevend en innovatief, waarbij de kwaliteit altijd wordt gegarandeerd. Bij de aanschaf van GROHE producten betekent dit dat je investering een combinatie is van kwaliteit, technologie, design en duurzame productie.

GROHE verleent garantie aan eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Voor alle producten onder het merk GROHE, die zijn gelabeld als “GROHE fabrieksgarantie 2 jaar plus” en die aan de eindklant zijn geleverd geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar plus 1 jaar extra garantie indien je het product registreert op onze website.

Registreer producten om een verlenging van de garantieperiode te verkrijgen

5 jaar GROHE fabrieksgarantie


Garantievoorwaarden GROHE


Op alle GROHE producten geldt een garantie op fabrieksfouten van 5 jaar. Op de gekleurde oppervlakken en elektronische componenten is een garantie geldig van 2 jaar. De termijn loopt vanaf de datum van levering en is slechts geldig mits voorlegging van een officieel bewijs van aankoop of levering (factuur) waaruit ondubbelzinnig de datum van levering kan worden afgeleid. De garantietermijn wordt door een onderdelenlevering of herstelling noch vernieuwd, noch verlengd.

Een tussenkomst ter plaatse van de technische dienst van GROHE NV kan enkel gevraagd worden via het aanvraagformulier op grohe.be (Zie onze diensten < technische interventie) voor producten geplaatst in België en het GH Luxemburg. GROHE kan ook onderdelen ter beschikking stellen.

Gedurende de eerste twee jaren geldt een service die een volledige dekking inhoudt wat betreft verplaatsing, uurloon en wisselstukken. Na het 2de jaar dekt de garantie enkel de defecte onderdelen, niet de vervangkost: de verplaatsingskosten bedragen dan forfaitair 63 euro excl. BTW en de werkuren 72 euro excl. BTW per uur (te berekenen per kwartier).

Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De technische dienst beslist autonoom om een kraan te herstellen of te vervangen (indien herstelling niet mogelijk is).

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen garantie en onderhoud.

De garantie is niet geldig voor:

  • installaties die vervuild zijn omdat er geen filter of filterstopkraan werd gemonteerd;
  • lege batterijen, vervuilde filterpatronen; niet normaal of foutief gebruik van het GROHE product;
  • een watertemperatuur die hoger ligt dan 70° C en/of een waterdruk aan de kraan die hoger ligt dan 5 bar;
  • elke vorm van transportschade;
  • beschadigingen of storingen veroorzaakt door onjuiste installatie en/of het gebruik van niet- originele wisselstukken, of gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing;
  • normale slijtage van onderdelen en/of sporen van abnormaal gebruik;
  • beschadigingen of storingen veroorzaakt door ijs en/of vervuiling in de toevoerleidingen, inclusief kalk en vuil in jachtbakken;
  • beschadigingen veroorzaakt door gebruik van schurende en/of agressieve reinigingsproducten;
  • een drukverschil tussen warm en koud water van meer dan één bar;
  • de garantie is niet geldig voor verbruiksgoederen (gasflessen en filters GROHE Blue).

Indien niet voldaan is aan de garantievoorwaarden heeft GROHE het recht om de gedane kosten verbonden aan de tussenkomst door de technische dienst GROHE integraal door te rekenen aan de aanvrager/opdrachtgever.

GROHE nv-sa
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem

GROHE kan zonder voorafgaand bericht technische of visuele wijzigingen aanbrengen aan haar producten als zij dit noodzakelijk vindt.

Indien u beroep wil doen op garantie, gelieve u te wenden tot uw leverancier / verkooppunt.

Garantievoorwaarden voor 5 jaar fabrieksgarantie

Bedrijfsgarantie 10 jaar plus

Geniet - zowel u als de klanten - van onze bedrijfsgarantie 10 jaar plus (van toepassing op producten die gefabriceerd werden na 1 maart, 2013) voor ingebouwde reservoirs (enkel) en onze ingebouwde reservoirs in onze Rapid SL installatiesystemen, voor zowel Uniset en Rapid Pro als voor onze Rapido en non-Rapido ingebouwde apparaten.

In het bijzonder voor producten waarvan de werking bepalend is en dewelke achter de muur verdwijnen, is de veiligheid van een producentengarantie een eenvoudige keuze. Het geeft u een goed gevoel met betrekking tot de juiste keuze op vlak van kwaliteit, innovatie en technologie bij het vertrouwen in GROHE's rugpaneel technologie.