GROHE Garantievoorwaarden

THE 5- YEAR GROHE MANUFACTURER’S WARRANT

Garantievoorwaarden GROHE

Op alle GROHE producten geldt een garantie op fabrieksfouten van 5 jaar. Op de gekleurde oppervlakken en elektronische componenten is een garantie geldig van 2 jaar. De termijn loopt vanaf de datum van levering en is slechts geldig mits voorlegging van een officieel bewijs van aankoop of levering (factuur) waaruit ondubbelzinnig de datum van levering kan worden afgeleid. De garantietermijn wordt door een onderdelenlevering of herstelling noch vernieuwd, noch verlengd.

Een tussenkomst ter plaatse van de technische dienst van GROHE NV kan enkel gevraagd worden via het aanvraagformulier op grohe.be ( www.grohe.com/be-nl/6505/diensten-voor-jou/dienst-na-verkoop/ ) voor producten geplaatst in België en het GH Luxemburg, indien het om een thermostatische, een ééngreeps- of een elektronische kraan gaat. GROHE kan ook onderdelen ter beschikking

stellen.

Gedurende het 1ste jaar van de garantie geldt een service die een volledige dekking inhoudt wat betreft verplaatsing, uurloon en wisselstukken. Na het 1ste jaar dekt de garantie enkel de defecte onderdelen, niet de vervangkost: de verplaatsingskosten bedragen dan forfaitair 50 euro en de werkuren 12,50 euro per kwartier (prijzen zonder btw).

Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De technische dienst beslist autonoom om een kraan te herstellen of te vervangen (indien herstelling niet mogelijk is).

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen garantie en onderhoud.

De garantie is niet geldig voor:

  • installaties die vervuild zijn omdat geen filter of filterstopkraan werd gemonteerd;
  • lege batterijen, vervuilde filterpatronen; niet normaal of foutief gebruik van het GROHE product;
  • een watertemperatuur die hoger ligt dan 70° C en/of een waterdruk aan de kraan die hoger ligt dan 5 bar;
  • elke vorm van transportschade;
  • beschadigingen of storingen veroorzaakt door onjuiste installatie en/of het gebruik van niet- originele wisselstukken, of gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing;
  • normale slijtage van onderdelen en/of sporen van abnormaal gebruik;
  • beschadigingen of storingen veroorzaakt door ijs en/of vervuiling in de toevoerleidingen, inclusief kalk en vuil in jachtbakken;
  • beschadigingen veroorzaakt door gebruik van schurende en/of agressieve reinigingsproducten;
  • een drukverschil tussen warm en koud water van meer dan één bar.
  • de garantie is niet geldig voor verbruiksgoederen (gasflessen en filters GROHE Blue)

Indien niet voldaan is aan de garantievoorwaarden heeft GROHE het recht om de gedane kosten verbonden aan de tussenkomst door de technische dienst GROHE integraal door te rekenen aan de aanvrager/opdrachtgever.

GROHE nv-sa
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
T: 02/223 17 60
E-mail: info.be@grohe.com

GROHE kan zonder voorafgaand bericht technische of visuele wijzigingen aanbrengen aan haar producten als zij dit noodzakelijk vindt.
Indien u beroep wil doen op garantie, gelieve u te wenden tot uw leverancier / verkooppunt.