VOORWAARDEN
Wedstrijd GROHE Blue-drinkfles

De wedstrijd wordt gesponsord door GROHE AG, Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Duitsland (“GROHE”).

Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan de deelnemers akkoord met deze voorwaarden.

1. Geschiktheid en deelname

1.1. De Wedstrijd GROHE Blue-drinkfles (“Wedstrijd”) loopt van 2 december 2019 (0.00 uur CET) tot 7 januari 2019 (0.00 uur CET) (“Wedstrijdperiode”).

1.2. De deelnemers aan de wedstrijd maken kans op één van de 60 gekleurde waterflessen. De winnaars ontvangen een gratis gekleurde GROHE Blue-drinkfles, inclusief de kosten voor verzending per post aan hun privéadres (“Prijs”), op voorwaarde dat zij het registratieformulier correct en binnen de Wedstrijdperiode hebben ingevuld.

1.3. Om in aanmerking te komen voor de Wedstrijd, moet u 18 jaar of ouder zijn en wonen in een van de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Polen, België of Nederland.

1.4. Aan de deelnemers wordt mogelijk gevraagd om te bewijzen dat zij in aanmerking komen voor de Wedstrijd. Als de deelnemer(s) dit niet kan/kunnen bewijzen binnen de door GROHE bepaalde periode, behoudt GROHE zich het recht voor om de betreffende deelnemer(s) uit te sluiten van de Wedstrijd.

1.5. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Werknemers van GROHE, gelieerde ondernemingen en diens familieleden, evenals werknemers van samenwerkende partners die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden of verwerken van de Wedstrijd komen niet in aanmerking.

1.6. De Prijs is niet-overdraagbaar en niet-onderhandelbaar, kan niet worden terugbetaald, omgeruild of gewijzigd en heeft geen alternatief in contanten.

1.7. Het is niet mogelijk om de Prijs te combineren met andere aanbiedingen, promotionele activiteiten of wedstrijden van GROHE.

1.8. GROHE behoudt zich het recht voor om prijzen te vervangen door een redelijk equivalent van gelijke of hogere waarde indien de oorspronkelijke Prijs niet beschikbaar is of vanwege omstandigheden buiten de redelijke controle van GROHE.

2. Deelname aan de wedstrijd/registratie

2.1. Om deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de deelnemer zich uiterlijk 2 december 2019 online registreren via https://www.grohe.be/nl_be/grohe-blue-flessen-nieuwsbrief-winactie/.

2.2. De Prijs wordt niet verzonden indien de deelnemer:

• uiterlijk tegen 2 december het online registratieformulier niet volledig en correct heeft ingevuld,

• op eender welke manier niet voldoet aan deze Voorwaarden.

2.3. Deelnemers die de registratie niet of incorrect hebben voltooid, worden verwittigd en gevraagd om de ontbrekende informatie binnen een week te verstrekken. Indien de deelnemer deze informatie niet of opnieuw onvolledige of incorrecte informatie verstrekt, zal de deelnemer niet meer in aanmerking komen.

2.4. GROHE is niet aansprakelijk voor registraties die worden verzonden naar een verkeerde ontvanger, die verloren, misplaatst of beschadigd raken of die te laat aankomen, ongeacht de reden. Dit omvat bijvoorbeeld: mechanische storingen, technische problemen met systemen, satellieten, netwerken, servers en computers (inclusief hardware en software). Registraties die per post, fax of telefoon worden ingediend, worden niet aanvaard. Onleesbare, onvolledige of gewijzigde registraties zijn eveneens ongeldig, bijvoorbeeld registraties waarbij het formulier niet correct is ingevuld volgens deze deelnamevoorwaarden.

3. Overige voorwaarden

3.1. De deelnemer ontvangt normaal gezien de gekleurde GROHE Blue-drinkfles binnen twee weken na deelname en succesvolle bevestiging van de deelnamevereisten. Vertragingen zijn mogelijk in het geval van een hoge hoeveelheid registraties.

3.2. GROHE behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden te wijzigen, op te schorten of om de Wedstrijd te allen tijde stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving of reden. GROHE is in geen geval verantwoordelijk voor verlies, gebreken of vertragingen die buiten de verantwoordelijkheid van GROHE vallen.

3.3. GROHE bewaart en verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, adres enzovoort, uitsluitend als onderdeel van deze Wedstrijd. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel overgedragen aan derden indien dit vereist is voor de implementatie van deze Wedstrijd en uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. In onze verklaring inzake gegevensbescherming (https://www.grohe.com/en/corporate/privacy.html) vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die wij online verzamelen en de doelen waarvoor wij deze gegevens gebruiken. De deelnemer heeft het recht om zich terug te trekken uit de Wedstrijd door een e-mail te sturen met als onderwerp “Annulering van Wedstrijd GROHE Blue-drinkfles” naar GROHE via promotion@grohe.com. De verzamelde gegevens worden verwijderd of beveiligd aan het einde van de Wedstrijd of na terugtrekking door de deelnemer.

3.4. Het is niet toegestaan om een beroep in te stellen bij de rechtbank. De Wedstrijd en deze Voorwaarden vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van Duitsland.

3.5. Indien een van de bovenstaande clausules ongeldig is, blijven de overige clausules in deze Voorwaarden van toepassing.